top of page
Search

Book launch "Overlap - The no man’s land between art and Science"
De Jonge Academie biedt met deze publicatie een hedendaagse staalkaart van de veelheid aan praktijken op de grens - of in de overlap - tussen kunst en wetenschap. Ze bevat een bijdrage van Kevin Trappeniers in de vorm van zijn werk "Ellipsis".


OVERLAP wil het veld exploreren tussen kunst en wetenschap. Kunstenaars en wetenschappers delen een ongebreidelde nieuwsgierigheid om de wereld om zich heen te begrijpen, verklaren en veranderen. De Jonge Academie ging op zoek naar dwarsverbanden, synergieën en conflicten tussen de hedendaagse artistieke en wetenschappelijke praktijken. De verkenning van dit grensgebied – de overlap – tussen wetenschap en kunst resulteerde in een ‘expo op papier’ met 52 artistieke bijdragen en 12 essays. Ieder stuk biedt een uniek perspectief in een dialoog zonder eenduidig resultaat. Dit tussengebied is een uitdagen no man’s land waar verschillende wetten en geplogenheden naast elkaar bestaan. De frictie prikkelt de verbeelding en maakt het onvoorstelbare denkbaar. Ligt net daarin de sleutel tot wat buiten de grenzen van ons kennen ligt?


Overlap – The no man’s land between art and Science

by Ann Bessemans, Marjan Doom, Frank Merkx en Nele Wynants Engels / Hardback 16,5 x 23,5 cm / 224 pagina’s ISBN 978-90-830655-0-2 NUR 640

Comments


bottom of page