NL

Selfed onderzoekt methoden om het lichaam aan te passen aan mentale en psychische barrières en hoe deze obstakels te bedwingen. De voorstelling incorporeert zowel de filosofie als de technieken van Parkour in theater en hedendaagse dans.

Spel en dans ontrafelen de notie van de energie van het eigen ik en van zelfopoffering. Het ‘zelf’ als hulpmiddel en werktuig voor introspectie en reflectie, voor vernieling en opbouw van het lichaam en van de geest. Parallel daaraan reflecteert de voorstelling over de positionering van de mens tegenover individuele en sociale machtsstructuren.

CREDITS

concept, regie, choreografie, scenografie: Kevin Trappeniers
dans & spel: Dagmar Dachauer
muziek & geluidsontwerp: Kreng
lichtontwerp: Laurence Halloy
in samenwerking met: Luka Avguštin, Enej Progar, Jan Ulčar, Sebastjan Zupanc (SloMotion, Slovenian Parkour Family), Muzej in Galerije Mesta Ljubljane (MGML)
dramaturgie & mentor: Andreja Kopac
coaching en spreidingsadvies: Vincent Company
producent: Ziva Brecelj
productie: Plesni Teater Ljubljana (SI)
coproductie: TAKT Dommelhof
met dank aan: Vincent Van den Bossche, Blaze Urban Academy, Solski Center Ljubljana (SI)

PERS

“De solo SELFED (...) schitterde als een lang verwachte parel van dit seizoen. (...) SELFED overstijgt de persoonlijke dissectie van de eigen keuzemogelijkheden en het onmogelijke, zoals aangereikt in de gangbare parkourfilosofie. (...) Prachtig afgetekend volgen momenten mekaar op waarbij de danser stopt, uitgelicht en verankerd in het centrum van het lichtontwerp, ingekaderd door ruimtelijke duisternis. Je kan SELFED lezen zoals je een kunsttentoonstelling ondergaat, met foto's in zwart-wit. Maar je ervaart SELFED vooral als een persoonlijk uitbarsten, een uitstrekken van de hand naar nieuwe denkbeelden, voorbij elke zichtbare fysieke dimensie." (Parada Plesa)

EN

Selfed explores methods to adapt the body to mental and physical barriers and how to overcome those obstacles or gain control over them. The performance incorporates both the philosophy and techniques of Parkour within contemporary dance.

Performance and dance investigate the notion of the energy of self and self-sacrifice. The ‘self’ meant as an aid and a tool for introspection and reflexion, for demolition and construct of the body and the mind. Accordingly, the performance reflects on the positioning of mankind towards individual and social power structures.

 

CREDITS

concept, direction, choreography, scenography: Kevin Trappeniers
dance & performance: Dagmar Dachauer
music & sound design: Kreng
light design: Laurence Halloy, Kevin Trappeniers
in collaboration with: Luka Avguštin, Enej Progar, Jan Ulčar, Sebastjan Zupanc (SloMotion, Slovenian Parkour Family), Muzej in Galerije Mesta Ljubljane (MGML)
dramaturgy & mentorship: Andreja Kopač
coaching & distribution advice: Vincent Company
producer: Živa Brecelj
production: Plesni Teater Ljubljana (SI) - Choreographic Debut PTL 2014
co-production: TAKT Dommelhof
thanks to: Vincent Van den Bossche, Blaze Urban Academy (BE), Šolski Center Ljubljana (SI)

 

PRESS

“THE DANCE SOLO SELFED, IN A CONCEPT, CHOREOGRAPHY AND VISUAL CONCEPT BY KEVIN TRAPPENIERS AND A MATURE DANCE EXECUTION BY DAGMAR DACHAUER, SHONE AS A LONG-AWAITED DANCE GEM OF THIS SEASON (...) SELFED EXCEEDS THE PERSONAL DISSECTION OF ONE’S OWN OPPORTUNITIES OF CHOICE AND OF THE IMPOSSIBLE, AS PROPOSED IN THE USUAL PHILOSOPHY OF PARKOUR. (...) BEAUTIFULLY REVEALED, CONSECUTIVE MOMENTS FOLLOW THE DANCER STOPPING, BEING LIT AND ANCHORED IN THE CENTER OF THE LIGHTING DESIGN, CAPTURED BY SPATIAL DARKNESS. IT MAY BE READ AS AN ART EXHIBITION OF BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS. BUT YOU MOST OF ALL EXPERIENCE SELFED AS PERSONAL OUTPOURINGS, A REACHING OUT OF THE HAND TOWARDS NEW VISIONS, SPREADING BEYOND ANY VISIBLE PHYSICAL DIMENSIONS.” (PARADA PLESA)

 

photo: Miha Sagadin / Plesni Teater Ljubljana