NL

AntennA is een verstilde, minimale installatie rond mis- en verloren communicatie waarin Kevin Trappeniers ons laat stilstaan bij de elektronische signalen om ons heen. Rondom een metalen zendmast kunnen toeschouwers en mogelijke gesprekspartners kijken, reflecteren en tijdelijk samen verblijven.

In onze hypergeconnecteerde maatschappij is spreken met schermen tussen ons in alomtegenwoordig. Maar met wie spreken we echt? Met de ander, met onze gsm of computer, of met onszelf? Onze ontmoetingen lopen het gevaar te worden uitgehold door technologie.

Op vele vlakken in ons leven bevinden we ons nu in een schemerzone tussen analoog en digitaal. Durven we af en toe nog stilte en leegte toe te laten? Nemen we nog tijd om in alle rust te reflecteren, te bezinnen en samen te zijn?

Kevin Trappeniers toont met AntennA en Ellipsis een complementaire diptiek bestaande uit een installatie in de publieke ruimte en een theatervoorstelling in de black box. Beide beschrijven ze de verhouding tussen mens-zijn en technologie, en de onderlinge (mis)communicatie die eruit voortvloeit, al leggen ze een andere klemtoon. Hoe beïnvloeden technologische mogelijkheden de communicatie tussen mensen? En hoe gaan we als mens om met de razendsnelle technologische evoluties?

CREDITS
concept: Kevin Trappeniers
design en uitvoering: Maarten De Vrieze, Kevin Trappeniers
technische assistentie: Aaron Victor Peeters
dramaturgie: Elisa Demarré
productieleiding: Hanne Ghekiere
spreiding: Vincent Company
productie: Stray Light vzw
coproductie: C-TAKT, Vooruit & LOD muziektheater
in samenwerking met: Kunstenwerkplaats Pianofabriek
met dank aan: KAAP, WorkSpace Brussels, Charlotte Bouckaert, Stijn Demeulenaere, Lodewijk Heylen, Karl Van Welden
met de steun van: Vlaamse Overheid, Vlaamse Gemeenschapscommisie (VGC)

 

EN

Kevin Trappeniers’ AntennA is a stilled, minimal installation addressing miscommunication. The work raises awareness about the electronic signals around us. Around a metal radio mast, spectators and potential discussion partners can watch, reflect and temporarily be together.

In our hyper-connected society, talking with screens in-between has become omnipresent. But who are really we talking with? With the other, with our mobile or computer, or with ourselves? Our encounters risk to be undermined by technology.

In many areas of our lives we are now in a twilight zone between analogue and digital. Do we still dare to allow silence and emptiness once in a while? Do we still take the time to - in all peace and quiet - reflect and be together?

AntennA addresses the invisible architecture around us, and our own responsibility: we constantly add signals, but how do we deal with that?  The installation aims at bringing people together and instigating communication: spectators and passers-by can watch, talk, reflect or be silent.

Kevin Trappeniers shows with AntennA and Ellipsis a complementary diptych consisting of an installation in the public space and a theater performance in the black box. Both describe the relationship between humans and technology, and the mutual (mis)communication that ensues from this relationship, although they put a different emphasis. How do technological possibilities influence communication between people? And how do we as humans deal with fast-paced technological evolutions?

CREDITS
concept: Kevin Trappeniers
design & development: Maarten Devrieze, Kevin Trappeniers
technical assistance: Aaron Victor Peeters
dramaturgy: Elisa Demarré
production mangement: Hanne Ghekiere
distribution: Vincent Company
production: Stray Light vzw
co-production: C-TAKT, Vooruit & LOD music theatre
in collaboration with: Arts Workspace Pianofabriek
thanks to: KAAP, WorkSpace Brussels, Charlotte Bouckaert, Stijn Demeulenaere, Lodewijk Heylen, Karl Van Welden
supported by: Flemish Government, Flemish Community Commission (VGC)