NL

In duisternis en ontdaan van tijd en ruimte ontvouwt zich een landschap waarin kwetsbare lichamen tijd, elkaar en hun omgeving langzaam manipuleren.

Asymptote onderzoekt de onderlinge invloed tussen een landschap en zijn bewoners, en de virtuele en reële identiteit die voortkomt uit bezette ruimte. Groei, bloei en verval vervagen op menselijke schaal in elkaar.

Hoe manipuleert de mens de tijd? Hoe manipuleren mensen elkaar? Wat is essentieel aan de mens ten opzichte van zichzelf, anderen, zijn omgeving en de dynamische objecten die hij creëert of ontdekt? Wat is de limiet van onze menselijke relaties?

Een asymptoot verwijst in de wiskunde naar een lijn tot waartoe een kromme steeds dichter nadert, zonder die ooit te raken. De paradox van het oneindige net-niet-samenvallen, en de poëzie die de vertraging kan opleveren, staan centraal in Asymptote. In een maatschappij die steeds sneller voortraast, ontstaan twee menselijke figuren die zich in clair-obscur een landschap toe-eigenen en thuiskomen. Of net niet.


CREDITS

concept, regie: Kevin Trappeniers
performers: Manon Avermaete, Kevin Trappeniers
muziek & sound design: Kreng
lichtontwerp: Laurence Halloy, Kevin Trappeniers
artistieke ondersteuning: L’L
technische coördinatie: Jo Leys
coaching & spreiding: Vincent Company
productie: Stray Light vzw
coproductie: TAKT Dommelhof
in samenwerking met: L'L, Kunstencentrum BUDA, Kunstencentrum Campo, Kunstencentrum De Werf, fABULEUS, Théâtre de Bouxwiller (FR)
met steun van: Vlaamse Overheid

special thanks for collaborating on the research
performers: Charlotte Goesaert, Laurens Mariën, Olga Esteban, Ines Lopez Carrasco, Stefaan Claeys, Jo Decoster I music: Pieter Dedoncker, Elien De Schryver, Bram Ollieuz, Merijn De Schryver I mentoring: Abke Haring I coaching: Vincent Van den Bossche I techniek: Miloud Mons

PRESS

“De eigen vorm staat er, onmiskenbaar. Kevin Trappeniers heeft een fenomenale controle over zijn medium en weet met weinig middelen een unieke atmosfeer te scheppen. Daarin toont hij zich een uitzonderlijk stilist.” (Cutting Edge)

 

EN

In darkness and stripped from time and space, a landscape unfolds in which vulnerable bodies slowly manipulate time, each other and their environment.

Asymptote researches the mutual influence between a landscape and its inhabitants, and the virtual and real identity that stems from occupied space. Growth, bloom and collapse fade into each other on a human scale.

How does man manipulates time? How do people manipulate each other? What is essential to man with respect to himself, to others, in his dealings with his surroundings and towards the dynamic objects he creates or discovers? What is the limit of our human relationships?

An asymptote refers in mathematics to a line to which a curve approaches ever closer, without ever touching. The paradox of the infinite never quite falling together, and the poetry caused by slow-moving, are key in Asymptote. In a society that is ever more rapidly progressing, two human figures arise who in chiaroscuro appropriate a landscape and come home. Or not quite. 

 

CREDITS

concept, direction: Kevin Trappeniers
performers: Manon Avermaete Kevin Trappeniers
music & sound design: Kreng
light design: Laurence Halloy, Kevin Trappeniers
artistic support: L’L
technical coordination: Jo Leys
coaching & distribution: Vincent Company
production: Stray Light vzw
coproduction: TAKT Dommelhof
in collaboration with: L'L, Arts Centre BUDA, Arts Centre Campo, Arts Centre De Werf, fABULEUS, Théâtre de Bouxwiller (FR)
supported by: Flemish Government (BE)

special thanks for collaborating on the research
performers: Charlotte Goesaert, Laurens Mariën, Olga Esteban, Ines Lopez Carrasco, Stefaan Claeys, Jo Decoster I music: Pieter Dedoncker, Elien De Schryver, Bram Ollieuz, Merijn De Schryver I mentoring: Abke Haring I coaching: Vincent Van den Bossche I technical: Miloud Mons

 

PRESS

“His own distinctive visual style is unmistakingly there. Kevin Trappeniers has a phenomenal control over his medium and knows how to create a unique atmosphere with little means. In that, he shows himself to be an exceptional stylist.” (Cutting Edge)
TOUR DATES

DATE

16/09/2015

23/09/2015

24/09/2015

25/09/2015

30/10/2015

13/11/2015

14/11/2015

20/11/2015

12/10/2016

VENUE

Dommelhof, Neerpelt

L’L, Brussels

L’L, Brussels

L’L, Brussels

Schouwburg Kortrijk

Monty, Antwerp

Monty, Antwerp

CC Hasselt

KAAP, Bruges

PROGRAM

TAKT Festival

Brussels Dance! Festival

Brussels Dance! Festival

Brussels Dance! Festival

double bill with Amen Ra

Fricties Festival

X-Tract Resident Festival